Proces aplikacyjny na studia licencjackie na najlepsze brytyjskie uniwersytety jest niezwykle konkurencyjny. Poza złożeniem dokumentów za pomocą systemu UCAS, by dostać się na niektóre kierunki trzeba również jechać na rozmowę kwalifikacyjną. Pozwól nam pomóc Ci lepiej poznać proces aplikacyjny brytyjskiego systemu UCAS.

 

Czym jest UCAS?

UCAS oznacza Universities and Colleges Admissions Service. Wszyscy uczniowie, którzy chcą odbyć studia licencjackie w Wielkiej Brytanii, muszą złożyć wniosek za pośrednictwem UCAS. Kandydaci na studia magisterskie aplikują bezpośrednio na wybrany uniwersytet.

Rejestracja w systemie UCAS, wypełnienie potrzebnych formularzy oraz skompletowanie dokumentów wymaganych przez system mogą wydawać się skomplikowane. Dlatego właśnie chętnie przeprowadzimy Cię przez wszystkie etapy aplikacji.

 

UCAS oznacza University College and Admissions Service

 

Personal Statement

Personal statement, czyli list motywacyjny,  jest najważniejszą częścią każdej aplikacji i jest Twoją szansą aby zaimponować komisji rekrutacyjnej.

Nie ma ustalonego limitu słów, istnieje jednak ograniczenie do maksymalnie 47 linijek lub 4000 znaków. Pamiętaj, to wcale nie jest dużo, dlatego przedstawienie siebie jako idealnego kandydata na studia w tak krótkim liście nie jest łatwe. Każde słowo się liczy, nie ma miejsca na niepotrzebne zdania. Dobry personal statement pomoże komisji rekrutacyjnej zrozumieć jaką jesteś osobą, jakie masz pasje oraz dlaczego aplikujesz na studia. Poza Twoim personal statement, komisja rekrutacyjna widzi tylko Twoje oceny i dane osobowe. To szansa aby przedstawić się jako ambitna i interesująca jednostka, którą egzaminatorzy zechcą poznać w kolejnym etapie rekrutacji (rozmowa kwalifikacyjna) bądź od razu przyjąć na studia.

W OEE nie chcemy napisać personal statement za Ciebie. Naszym celem jest poznać Cię oraz razem pracować nad najlepszą możliwą wersją Twojego listu motywacyjnego. Pomożemy Ci od strony technicznej, podpowiemy co zmienić, zasugerujemy co dodać a co nie jest istotne. Pierwsza wersja Twojego personal statement z pewnością będzie się znacząco różnić od tej ostatecznej!