Aby dostać się na najlepsze uniwersytety w Wielkiej Brytanii, musisz zdać egzamin IELTS ze średnią co najmniej 6,5; w przypadku Oksfordu i Cambridge musisz uzyskać średnią ocenę co najmniej 7,0 (z wynikiem co najmniej 7,0 w każdym module egzaminu).

 

Co to jest IELTS?

IELTS oznacza International English Language Testing System. Istnieją dwa rodzaje testów: Ogólny (General) i Akademicki (Academic). Jako kandydat na studia w Wielkiej Brytanii musisz zdać wersję Akademicką.

Test, który trwa dwie godziny i czterdzieści pięć minut, sprawdza biegłość kandydata w czterech dziedzinach użytkowania języka angielskiego – czytaniu, pisaniu, słuchaniu i mówieniu. W każdym module można uzyskać ocenę 1-9. Większość uniwersytetów wymaga minimalnego ogólnego wyniku 6,5;  natomiast Oksford i Cambridge wymagają co najmniej 7,0 w KAŻDYM MODULE.

Do testu można podchodzić w ponad 1200 centrach egzaminacyjnych na całym świecie. W Polsce można go zdać w większości miast, np. Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Test najlepiej zdać już po przyjęciu na studia przez brytyjską uczelnię. Do testu można podchodzić wielokrotnie.

OEE dołoży wszelkich starań, aby jak najlepiej przygotować Cię do testu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI , aby uzyskać więcej informacji o testach IELTS.