Czym jest UCAS?

UCAS oznacza Universities and Colleges Admissions Service. Wszyscy uczniowie, którzy chcą odbyć studia licencjackie w Wielkiej Brytanii, muszą złożyć wniosek za pośrednictwem UCAS. Kandydaci na studia magisterskie aplikują bezpośrednio na wybrany uniwersytet.

Rejestracja w systemie UCAS, wypełnienie potrzebnych formularzy oraz skompletowanie dokumentów wymaganych przez system mogą wydawać się skomplikowane. Dlatego właśnie chętnie przeprowadzimy Cię przez wszystkie etapy aplikacji.

 

Personal Statement

Personal statement, czyli list motywacyjny,  jest najważniejszą częścią każdej aplikacji i jest Twoją szansą aby zaimponować komisji rekrutacyjnej.

Nie ma ustalonego limitu słów, istnieje jednak ograniczenie do maksymalnie 47 linijek lub 4000 znaków. Pamiętaj, to wcale nie jest dużo, dlatego przedstawienie siebie jako idealnego kandydata na studia w tak krótkim liście nie jest łatwe. Każde słowo się liczy, nie ma miejsca na niepotrzebne zdania. Dobry personal statement pomoże komisji rekrutacyjnej zrozumieć jaką jesteś osobą, jakie masz pasje oraz dlaczego aplikujesz na studia. Poza Twoim personal statement, komisja rekrutacyjna widzi tylko Twoje oceny i dane osobowe. To szansa aby przedstawić się jako ambitna i interesująca jednostka, którą egzaminatorzy zechcą poznać w kolejnym etapie rekrutacji (rozmowa kwalifikacyjna) bądź od razu przyjąć na studia.

W OEE nie chcemy napisać personal statement za Ciebie. Naszym celem jest poznać Cię oraz razem pracować nad najlepszą możliwą wersją Twojego listu motywacyjnego. Pomożemy Ci od strony technicznej, podpowiemy co zmienić, zasugerujemy co dodać a co nie jest istotne. Pierwsza wersja Twojego personal statement z pewnością będzie się znacząco różnić od tej ostatecznej!

 

List polecający

Każdej aplikacji złożonej w systemie UCAS powinien towarzyszyć list rekomendujący kandydata na studia napisany przez nauczyciela lub mentora. Powinien to być ktoś, kto dobrze Cię zna i będzie w stanie opowiedzieć o Twoich dokonaniach naukowych oraz osiągnięciach pozaszkolnych.

List polecający może napisać Twój wychowawca lub dyrektor szkoły. Możesz również poprosić swojego pracodawcę, przełożonego lub trenera.

Dobre rekomendacje mogą w dużym stopniu zaważyć o tym, czy wybrana uczelnia przyjmie Cię na studia. OEE może Ci pomóc w znalezieniu odpowiedniej osoby do napisania referencji oraz podpowie, co powinno zostać ujęte w liście polecającym.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI